ชวนเพื่อนเก่าและใหม่มาร่วมสนทนาภาษายิ้ม ในกิจกรรม “โคราชเดิ่นยิ้ม” 22-23 สิงหาคม นี้

โปสเตอร์เปิดพื้นที่ เดิ๋นยิ้ม

เครือข่ายโคราชยิ้ม โคราชบ้านเอง ชวนเพื่อนเก่าและใหม่มาร่วมสนทนาภาษายิ้ม ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ และเปิดพื้นที่แบ่งปัน “โคราชเดิ่นยิ้ม” เจอกันที่ TP.Place อ่าวห้วยยาง ตำบลสุรนารี โคราชบ้านเอง วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559