คลิปวิดีโอ-ชีวิตติดสื่อ

เด็กและเยาวชนไทยกว่า 23 ล้านคน ใช้เวลาอยู่กับสื่อมากถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่ละวันต้องพบกับสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือ ป้ายโฆษณา อินเทอร์เน็ต ฯลฯ การนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ของสื่อในปัจจุบันที่มีความเสรีและจะยากที่จะควบคุม โดยเฉพาะจากสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นการรู้เท่าทัน รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ผลิตโดย : เครือข่ายเยาวชนสื่อเด็กเปลี่ยนโลก https://www.youtube.com/watch?v=fjz05y8Nb58